HCMC Time:

Liên hệ

ROYAL HOTEL SAIGON
133 Nguyen Hue Ave., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84 8) 3822 5914 - 3822 5915 Fax: (84 8) 3822 5913
Email: hotel@royalhotelsaigon.com // hotel@kimdohotel.com

ROYAL OFFICE BUIDING FOR LEASE
123 Le Loi Ave., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84 8) 3821 3019 Fax: (84 8) 3829 0930 
Email: royalofficebuiding@vnn.vn

SALES DEPARTMENT
Tel: (84 8) 3822 5914 - Ext: 338/339 Fax: (84 8) 3822 3610
Email: hotel@royalhotelsaigon.com // hotel@kimdohotel.com

Form Liên hệ

Tên *
Điện thoại *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo vệ * ed082
* Nhập thông tin vào ô này.

Ưu đãi mới nhất

Top