HCMC Time:

Khuyến mãi

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT TIỆC TẤT NIÊN – TIỆC TÂN NIÊN CÔNG TY

Cuối năm sắp tới, mọi người trong chúng ta bắt đầu bận rôn lên kế hoạch, báo cáo cuối năm và chọn địa điểm thích hơp để tổ chức…

Special Offer for Exhibitors

Let’s get the best deal for your stay right in the heart of Ho Chi Minh City during your exhibition period …
Top