HCMC Time:

Massage Offer

 

For further information, please contact: 

Tel: (84 8) 3822 5914 - 3822 5915. Fax: (84 8) 3822 5913
Email: hotel@royalhotelsaigon.com - hotel@kimdohotel.com

Đặt phòng trực tuyến

Giá tốt nhất

Ngày đi:  
Ngày đi:  
Số khách:   Trẻ em:
Mã khuyến mãi:
Hủy  Lựa chọn/Ngôn ngữ
Top